viac
viac
viac

Cena právních služeb je stanovena buď dohodou s klientem (tzv. smluvní odměna) nebo právním předpisem.

Smluvní odměna
Smluvní odměna se stanovuje většinou jako výsledková, kdy odměňování advokáta je závislé na vyřešení věci.

Odměna stanovena právním předpisem
V českém právním řádu existují dva předpisy, které stanovují hodnotu právních služeb. Je to jednak advokátní tarif (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.) a vyhláška o paušální odměně (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.)
Vyhláška o paušální odměně se používá pouze pro občanskoprávní soudní řízení, tedy pro takové věci, u kterých probíhá řízení na soudě. Odměna je stanovena paušální částkou pro jeden stupeň řízení (nepočítá se počet úkonů).
Výše paušální odměny je závislá na částce, o kterou probíhá soudní spor.

Advokátní tarif se používá ve všech agendách poskytování právní služby, kdy hodnota právních služeb se odvíjí od počtu tzv. úkonů právní pomoci. Úkonem právní pomoci je tak např.:
- převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
- další porada s klientem přesahující jednu hodinu
- písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé
- účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny
- sepsání právního rozboru věci
- jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny
- odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim

(Další možné platby  - náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas – dle platných předpisů)

úvod

Kontaktní údaje

JUDr. Ing. Luboš Mahdoň
adresa: Jiříkovského 249/6, 602 00 Brno
mobil: +420 602 702 905
e-mail: lunga@advokatieu.cz
Pokud poptáváte právní služby na Slovensku, klikněte sem.
created by creodia